OKRUGLE I OKRUGLE PRECIZNE CIJEVI
(EN 10219-1, EN 10219-2, EN 10305-5)

Oblasti primjene

  • Automobili
  • Građevinarstvo
  • Metalni namještaj
  • Enterijeri
  • Sanitarni uređaji
  • Razne konstrukcije
  • Široka potrošnja

Posebne mogućnosti isporuke
Na zahtjev kupca cijevi se mogu isporučivati u dužinama:
4m do 8m do ɸ114
6m do 12m, ɸ127-219

Osnovni materijali
Hladno valjana čelična traka, prema EN 10130/91+A1/94, debljine 1,0 do 2,0mm
Toplo valjana čelična traka prema EN 10111/98 i drugih prema EN 10025/91 debljine 1,5 do 8mm
Sadržaj Si: max 0,03% (pogodan za galvanizaciju)