PRAVOUGAONE CIJEV
I
(EN 10219-1, EN 10219-2, EN 10305-5)

Oblasti primjene

  • Metalni namještaj
  • Bravarija
  • Lake čelične konstrukcije
  • Građevinarstvo
  • Poljoprivredne mašine i alatke
  • Mašinogradnja
  • Široka potrošnja

Oblik
U skladu sa datim standardima, cijevi imaju malo zaobljene uglove u standardnim izvedbama sa radijusom r=1,5s, a prema posebnim zahtjevima mogu biti sa radijusom zaobljenja r=s (gdje je “s” debljina zida).

Posebne mogućnosti isporuke
Na zahtjev kupca cijevi se mogu isporučivati u dužinama:
4m do 8m do 100x80
6m do 12m od 120x80 do 200x100

Osnovni materijali
Hladno valjana čelična traka, prema EN 10130/91+A1/94, debljine 1,0 do 2,0mm
Toplo valjana čelična traka prema EN 10111/98 I drugih prema EN 10025/91 debljine 1,5 do 8mm

Sadržaj Si: max 0,03% (pogodan za galvanizaciju)