Oblasti primjene

  • Metalni namještaj
  • Bravarija
  • Čelične konstrukcije
  • Građevinarstvo
  • Poljoprivredne mašine i alatke
  • Mašinogradnja
  • Široka potrošnja

Oblik
Cijevi imaju malo zaobljene uglove u standardnim izvedbama sa radijusom r=1,5s, a prema posebnim zahtjevima mogu biti sa radijusom zaobljenja r=s (gdje je “s” debljina zida).


Posebne mogućnosti isporuke
Na zahtjev kupca cijevi se mogu isporučivati u dužinama:
4m do 8m za dimenzije do 90x90
6m do 12m za dimenzije od 100x100 do 150x150

Osnovni materijali
Hladno valjana čelična traka, prema EN 10130/91+A1/94, debljine 1,0 do 2,0 mm
Toplo valjana čelična traka prema EN 10111/98, EN 10025/91 debljine 1,5 do 8mm
Sadržaj Si: max 0,03% (pogodan za galvanizaciju)