OBLAST PRIMJENE
Ovaj program realizuje razne i najmodernije operacije, služi za proizvodnju elemenata i 
konstrukcija napravljenih od cijevi, trake i lima.Te operacije su:

  • sječenje
  • savijanje
  • bušenje i perforiranje
  • izrada utora i prodora
  • presovanje
  • konficiranje
  • zavarivanje (automatsko i poluautomatsko - CO2 postupak)
  • površinska zaštita cijevi, elemenata i sklopova EPOKSI prahom
  • izrada i održavanje alata
  • druge operacije u okviru postojećih tehničkih mogućnosti.

OBLAST PRIMJENE
Program obuhvata proizvodnju elemenata i sklopova od cijevi i lima pripremljenih za ugradnju u industriji namještaja, proizvodnju bicikla, industriji građevinske opreme, automobilskoj industriji, sa raznim konstrukcijama i sa najširom i najraznovrsnijom upotrebom.

OBLIK
Prema tehničkoj dokumentaciji kupca ili na osnovu uzorka.
MATERIJAL
Elementi se rade iz cijevi trake i lima koji su uključeni u proizvodni program Fabrike.