Fabrika cijevi UNIS a.d. Derventa ima dugu tradiciju u proizvodnji čeličnih uzdužno zavarenih cijevi. Osnovana je 1974 godine kao radna organizacija u sastavu "SOUR UNIS" Sarajevo.

U početku preduzeće je proizvodilo okrugle precizne cijevi, crne colovske cijevi, ovalne cijevi, kvadratne cijevi i pravougaone cijevi različitih dimenzija. Do kraja 70-tih godina preduzeće je proširilo svoj proizvodni asortiman uvodeći proizvodnju žarenih hladnovučenih cijevi, šavnih preciznih cijevi, te prerađenih cijevi. U narednim godinama preduzeće je otvorilo i pogon za preradu drveta, čiji se prizvodi program sastojao od proizvodnje lamperije, brodskih podova, stolarije, namještaja i dr.

Prve veće rezultate Fabrika je počela ostvarivati od 2002. godine preregistracijom preduzeća kada postaje akcionarsko društvo. Vrši se privatizacija državnog kapitala, nakon čega se kao većinski vlasnik (65%) pojavljuje kompanija Balkan Steel I.E.