PRECIZNO HLADNO VALJANE CIJEVI MALIH PREČNIKA
(EN 10305-3, EN 10305-2)

Oblasti primjene

  • Rashladni uređaji
  • Hidraulika i pneumatika
  • Metalna galanterija

Posebne mogućnosti isporuke
Cijevi se isporučuju u dva osnovna oblika:

  • U šipkama dužine 4m do 8m
  • U kalemima Ø1.000/Ø800 mm, dužine do 1.00m za prečnike do 10mm

Oba oblika cijevi se isporučuju u sljedećim stanjima:

  • Hladnovaljane meko-žarene
  • Punjene azotom
  • Sa zatvorenim krajevima

Ispitivanje na propustljivost

  • Dehidriranim vazduhom do 7 Mpa/70 bara za rashladne uređaje
  • Kloratenom do 50 Mpa/500 bara za hidrauliku i pneumatiku

Osnovni materijal
Hladno valjana traka kvaliteta DC 01, DC03, DC 04, prema EN 10130 sa debljinom zida od 0,7mm do 1,5 mm.